14 paź Brak komentarzy admin Prima , ,

BIM jest obecnie gwiazdą w branży budowlanej. Chociaż technologia istnieje od około dekady, w ciągu ostatnich dwóch lat powstało wiele szumów na temat BIM w terenie. Wszyscy wiemy, że to oznacza modelowanie informacji o budynku, ale czym tak naprawdę jest BIM? BIM to proces obejmujący generowanie i zarządzanie informacjami fizycznymi i funkcjonalnymi projektu. Rezultatem tego procesu są tak zwane BIM lub modele informacji o budynku, które są ostatecznie plikami cyfrowymi, które opisują każdy aspekt projektu i wspierają podejmowanie decyzji w całym cyklu projektu. Uważano, że BIM to nic innego jak modelowanie 3D, ale w rzeczywistości wymaga czegoś więcej. Projekty budowlane tego typu cieszą się ogromną popularnością.

Więc technicznie czym jest modelowanie informacji o budynku? Otóż, jest to cyfrowa reprezentacja właściwości fizycznych i funkcjonalnych obiektu. BIM jest zasobem wiedzy dzielonej, zawierającym informacje o obiekcie, stanowiącym wiarygodną podstawę do podejmowania decyzji podczas jego cyklu życia; zdefiniowane jako istniejące od najwcześniejszej koncepcji do rozbiórki. Biuro projektowe zdaje sobie sprawę, jak ważne jest modelowanie informacji o budynku.

BIM reprezentuje projekt jako kombinację „obiektów” – niejasnych i nieokreślonych, ogólnych lub specyficznych dla produktu, bryłowych lub zorientowanych na pustkę – takich jak na przykład kształt pokoju. Narzędzia do projektowania BIM umożliwiają między innymi wyodrębnianie różnych widoków z modelu w celu tworzenia rysunków. Te różne widoki są automatycznie spójne, ponieważ pochodzą z jednej definicji każdej „instancji obiektu”. Obiekty są również definiowane jako parametry i relacje z innymi obiektami, więc jeśli wystąpią zmiany w powiązanym obiekcie, zależne lub sąsiednie również automatycznie się zmienią lub dostosują. Mieszkanie powinno być zaprojektowane w sposób funkcjonalny oraz estetyczny – jest to naprawdę niesamowicie ważne.

Obiekty BIM mają duży wpływ na wysiłek, aby wirtualnie reprezentować cały cykl życia zbudowanej konstrukcji. Ten realistyczny model budynku może pomóc zespołowi projektowemu pozostać na tej samej stronie i w razie potrzeby przekazywać kluczowe aktualizacje w odpowiednim czasie i w prosty sposób. Co więcej, dobrze skonstruowany model BIM może pozwolić kierownikom budowy na uruchomienie wielu alternatywnych scenariuszy w celu wizualizacji całej planowanej sekwencji projektu. Ta wizualna reprezentacja może być następnie udostępniona klientowi i innym interesariuszom i może stanowić podstawę do dalszych działań. Projekty budowlane w ten sposób są trwałe i profesjonalne. Cyfrowa adopcja w terenie to kwestia, którą musi zająć się budownictwo, zanim sektor zdecyduje się poświęcić więcej uwagi możliwościom, jakie ma trójwymiarowa reprezentacja zbudowanej konstrukcji. Wracając do zalet obiektów BIM, ich użycie ułatwia menedżerom projektów stosowanie rzeczywistych zdarzeń. W ten sposób osoby odpowiedzialne mogą bez problemu sprawdzić, czy budowany przez nich budynek jest zgodny z pierwotnymi standardami i specyfikacjami.